Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk

kindercentra en peuterspeelzalen

Deze publicatie bevat het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar en het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. Inspecteurs kinderopvang van de GGD'en gebruiken dit instrument om de pedagogische praktijk van kindercentra en peuterspeelzalen te beoordelen als zij een kinderopvanglocatie bezoeken.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het veldinstrument observatie pedagogische praktijk in 2011 ontwikkeld in opdracht van GGD GHOR Nederland. Sinds 2012 gebruiken GGD-inspecteurs het instrument bij observatie en rapportage. Het veldinstrument is daarna wetenschappelijk getoetst en vervolgens aangepast door het Nederlands Jeugdinstituut op basis van de adviezen uit dat onderzoek, in samenspraak met GGD GHOR Nederland.

Beoordeel pedagogische kwaliteit

Deze nieuwe versie is sinds 1 januari 2015 in gebruik door inspecteurs en voor het eerst openbaar. Kinderopvanginstellingen kunnen zien hoe de toezichthouder de pedagogische praktijk observeert en kunnen zich zo beter op de inspectie voorbereiden. Het kan door locatiemanagers in de kinderopvang worden gebruikt voor zelfbeoordeling en voor het voorbereiden van een inspectiegesprek.


Titel:
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk. kindercentra en peuterspeelzalen
Auteur:
Hoex, J. en F. Kolsteren
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
71 pagina's
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies