Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Van 'pedagogische tik' tot kindermishandeling

Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement

Om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van een preventie- en zorgaanbod biedt het Nederlands Jeugdinstituut een reeks brochures aan met blauwdrukken van samenhangende arrangementen.

Deze brochure gaat over kinderen en jongeren die te maken krijgen met verwaarlozing, mishandeling of misbruik. Aan bod komt de preventie van en het hulpverleningsaanbod na kindermishandeling.

De blauwdruk is bedoeld als voorbeeld voor gemeenten en biedt houvast bij het ontwikkelen van een preventie- en zorgarrangement. Bovendien kunnen gemeenten hiermee hun bestaande aanbod toetsen en eventuele hiaten invullen.


Titel:
Van 'pedagogische tik' tot kindermishandeling. Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement
Auteur:
Laffra, J. en Kooijman, K.
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
11 pagina's
Van 'pedagogische tik' tot kindermishandeling

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies