Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Van brede school tot integraal kindcentrum?

Voorbeelden en inspiratie uit de praktijk

De brede school is een netwerk van voorzieningen voor de jeugd: school, kinderopvang, naschoolse opvang, buurtwerk, cultuur en sport. Brede scholen komen voor in allerlei vormen, met verschillende namen, met verschillende ambitieniveaus en voor verschillende leeftijden (tussen 4 en 18 jaar). De nieuwste naam voor brede scholen is 'integrale kindcentra'.

Samen aan de slag

Wat de brede scholen en integrale kindcentra gemeen hebben, is het streven om samen en aanvullend te werken. Zodoende krijgen alle kinderen en jongeren betere ontwikkelingskansen. In deze bundel, met bijdragen van verschillende auteurs, is de meest recente kennis over de brede school vanuit praktijk, beleid en theorie bijeengebracht. De auteurs beschrijven verschillende inspirerende voorbeelden van brede scholen.

Voor wie?

Dit boek is bestemd voor schoolleiders, directeuren en stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, welzijnsorganisaties, Centra voor Jeugd en Gezin en bureaus jeugdzorg. Daarnaast is de publicatie interessant voor schoolbestuurders, lokale projectleiders van brede scholen, ambtenaren jeugd-, welzijns- en onderwijsbeleid, coördinatoren van brede scholen en andere betrokken professionals.


Titel:
Van brede school tot integraal kindcentrum? Voorbeelden en inspiratie uit de praktijk
Auteur:
Valkestijn, M., P.P. Bakker en Y. van Westering
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
128 pagina's
ISBN:
978 90 8560 057 2
Van brede school tot integraal kindcentrum?

Bestellen

U kunt deze publicatie bestellen bij Uitgeverij SWP.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies