Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Top-10 Ondersteuningsvragen in het onderwijs

In deze factsheet leest u welke opvoed- en opgroeiproblemen van jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar het meest voorkomen, van ADHD tot schooluitval. Per categorie is beschreven wat helpende factoren zijn om te voorkomen dat 'normale' problemen groter worden.

De top-10 is bedoeld om zowel het onderwijs als de gemeente te helpen bij het bepalen van welke passende onderwijsondersteuning en inzet van jeugdhulp op school nodig is. De top-10 vervult daarmee een inhoudelijk ondersteunende functie bij het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) tussen schoolbesturen en gemeenten.


Titel:
Top-10 Ondersteuningsvragen in het onderwijs
Auteur:
Kann, D., B. Wijnen, D. Wienke, E.J. de Wilde, C. Deen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
24 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies