Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Steun voor weeskinderen

Handreikingen voor gemeenten, wijkteam/CJG en bondgenoot

In Nederland worden jaarlijks ruim 6.000 kinderen wees doordat ze een of beide ouders verliezen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft zich in opdracht van het ministerie van VWS samen met een aantal experts verdiept in de behoefte aan steun van deze kinderen. De uitkomsten zijn vertaald in deze concrete handreiking voor gemeenten en gemeentelijke wijkteams/CJG's.

Uit interviews met volwassen weeskinderen en experts blijkt dat weeskinderen veel behoefte hebben aan:

  • een maatje of bondgenoot speciaal voor hen, die steun kan bieden
  • een financieel expert die vanuit hun belang mee kan kijken bij bijvoorbeeld de erfenis
  • steun die doorloopt tot na het 18e jaar
  • gehoord worden bij de keuze voor een voogd of woonplek

Steun voor een weeskind hoeft dus niet altijd gespecialiseerde hulp te zijn. Sterker nog, de meeste van deze kinderen hebben de veerkracht om op eigen kracht en met steun en hulp uit hun omgeving, om te gaan met hun verlies.

Gemeenten

Hoe kan de gemeente zorgen dat weeskinderen de juiste, op hun behoefte afgestemde steun krijgen? Door de transitie van de jeugdzorg valt deze taak sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze handreiking beschrijft hoe de gemeente en de gemeentelijke wijkteams of CJG's de juiste steun kunnen organiseren.

Checklists

Als houvast hierbij zijn checklists opgenomen voor gemeenten, wijkteams/CJG's en voor een bondgenoot voor het kind.


Titel:
Steun voor weeskinderen. Handreikingen voor gemeenten, wijkteam/CJG en bondgenoot
Auteur:
I. Ligtermoet, M. Vergeer en K. Okma
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
12 pagina's
Steun voor weeskinderen

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies