Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samenhang tijdelijke lesplaatsen

Concept ondersteuningsplan

Dit rapport bevat een conceptversie van een plan voor een OPDC nieuwe stijl voor Koers VO, het samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam. Een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) nieuwe stijl is een bovenschools ondersteuningsarrangement voor leerlingen.

Doel van het rapport is om het samenwerkingsverband Koers VO te helpen een goed functionerend OPDC nieuwe stijl op te zetten. Aan de orde komen onderwerpen als de toeleiding, het onderwijszorgprogramma en de samenwerking met de school van herkomst. Het rapport kan andere samenwerkingsverbanden inspireren tot het opzetten of in stand houden van een OPDC.


Titel:
Samenhang tijdelijke lesplaatsen. Concept ondersteuningsplan
Auteur:
Messing, C.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
46 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies