Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Niets doen is geen optie!

Verder met de aanpak van kindermishandeling

De afgelopen jaren hebben alle Nederlandse regio's, in opdracht van de rijksoverheid, gewerkt aan het vormgeven van een sluitende aanpak van kindermishandeling. Het resultaat: vele inspirerende werkwijzen, samenwerkingsvormen, plannen en instrumenten die een blijvend gebruik en verdere verspreiding verdienen.

Stimulans om verder te gaan

Met de publicatie 'Niets doen is geen optie!' wil het Nederlands Jeugdinstituut ervoor zorgen dat de resultaten verder worden benut en dat de in gang gezette beweging doorgaat. Een sluitende aanpak van kindermishandeling is immers nooit 'af' maar vraagt om voortdurende inspanning. 'Niets doen is geen optie!' geeft informatie over de pijlers van een sluitende aanpak, de instrumenten en interventies die daarbij gebruikt kunnen worden, scholing van beroepskrachten, de vormgeving van regionale samenwerking en de stappen die nodig zijn om een structurele aanpak van kindermishandeling te waarborgen. De vele voorbeelden bieden inspiratie en aanknopingspunten.


Titel:
Niets doen is geen optie! Verder met de aanpak van kindermishandeling
Auteur:
Kooijman, K.
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
88 pagina's
ISBN:
978-90-8830-147-6
Niets doen is geen optie!

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies