Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Media-risico's voor kinderen

Een verkenning

Verslag van een korte verkenning naar belangrijke risico's die audiovisuele media voor kinderen en jongeren kunnen hebben en hoe die zich verhouden tot de weerbaarheid van kinderen.

Het verslag geeft in drie delen een weergave van de uitkomsten van deze verkenning.

  • probleemschets van het mediagebruik van kinderen en jongeren en van partijen die (mede-)verantwoordelijk zijn voor een veilige en bewuste omgang met de media door kinderen
  • overzicht van belangrijke risico's en een inschatting van de mate waarin en hoe die risico's bij minderjarigen kunnen optreden
  • korte analyse van welke partijen van belang zijn om die risico's te helpen tegen gaan

De inventarisatie is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut op verzoek van het ministerie van VWS.


Titel:
Media-risico's voor kinderen. Een verkenning
Auteur:
Nikken, P.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
27 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies