Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Ken de praktijk...

Onderzoek naar Alert4you 2009-2013

Wat werkt in de praktijk van Alert4you

Dit boekje geeft inzicht in de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar Alert4you dat liep van 2009-2013. In vier jaar is veel kennis vergaard over wat werkzame factoren zijn in de samenwerking tussen kinderopvang, basisvoorzieningen en de zorg voor jeugd. Samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg

Wat begon als een samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg voor de allerjongsten, werd geleidelijk een sluitend netwerk rondom het kind. Deze manier van werken ondersteunt de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang in hun werk voor álle kinderen, het versterkt hun kennis en expertise over het normale opgroeien en opvoeden, ze worden meer 'handelingsbekwaam'. Mede daardoor vergroot de inclusie van kinderen in de reguliere opvang en onderwijs: ook kinderen vanuit de jeugdzorg zijn welkom in kinderopvang en onderwijs.

Ken de praktijk laat zien hoe Alert4you raakt aan de veranderingen rond zorg en onderwijs. Alert4you is de daadwerkelijke transformatie op de werkvloer en biedt een schat aan informatie om dit goed vorm te geven.

Alert4You was een project van het Kinderopvangfonds. De praktijk- en kennisontwikkeling van het project Alert4you is in maart 2014 overgedragen aan het Nederlands Jeugdinstituut.


Titel:
Ken de praktijk.... Onderzoek naar Alert4you 2009-2013
Auteur:
Balledux, M. en C. Chênevert
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
14 pagina's
Ken de praktijk...

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies