Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Jongerenwerk in beeld

Voor partners in de wijk

Wat maakt jongerenwerk onmisbaar voor jongeren in een kwetsbare positie én voor de samenleving?

Jongerenwerkers zijn sociale professionals die een bijdrage leveren aan het realiseren van de transformatiedoelen door de eigen kracht van jongeren te versterken via sociale talentontwikkeling en preventieve activiteiten. Jongerenwerkers werken ook aan veilige en leefbare wijken waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor jongeren.

Positie jongerenwerk in het sociale stelsel

Deze brochure beschrijft wat de positie van het jongerenwerk is in het jeugd- en sociale stelsel, en welke relatie het jongerenwerk heeft met wijkteams. Daarnaast is beknopt weergegeven welke kennis er is over resultaten en verantwoording van het jongerenwerk, en hoe het staat met kwaliteit en professionalisering, geïllustreerd met voorbeelden.

Elk hoofdstuk eindigt met een paragraaf 'Jongerenwerk in uw gemeente' waarin enkele vragen staand geformuleerd die bruikbaar zijn om het gesprek te voeren over de positie en kwaliteit van het jongerenwerk in uw gemeente.

Deze brochure is gemaakt in co-creatie met vertegenwoordigers van gemeenten, jongerenwerk, lector jongerenwerk, Movisie en branche- en beroepsorganisaties.


Titel:
Jongerenwerk in beeld. Voor partners in de wijk
Auteur:
Valkestijn, M., P.P. Bakker, P. Hilverdink en J. Metz
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
26 pagina's
Jongerenwerk in beeld

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies