Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Jeugdigen beschermen in het nieuwe stelsel

Naar een veilig gezinssysteem met expliciete aandacht voor het kind

Vanaf 1 januari 2015 valt de jeugdbescherming onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en daarmee ook de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen. De Denktank Transformatie Jeugdstelsel doet daartoe de volgende aanbevelingen die eraan bijdragen dat alle jeugdigen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving veilig kunnen opgroeien:

  • Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid in het beschermen van kinderen en handelt daar ook naar
  • De nieuwe jeugdbescherming is erop gericht om zoveel mogelijk samen met ouders en kind het gewone leven te herstellen
  • De nieuwe jeugdbescherming werkt zonder schotten en maakt deel uit van het hele zorgcontinuüm
  • De nieuwe jeugdbescherming vraagt om vakmanschap in een reflectieve praktijk
  • De nieuwe jeugdbescherming zet in op gerichte en getrapte preventie met als doel minder drang en dwang
  • De nieuwe jeugdbescherming monitort of vernieuwingen de gewenste resultaten hebben.

Deze publicatie is een deelnotitie en hoort bij de publicatie Beter met minder.


Titel:
Jeugdigen beschermen in het nieuwe stelsel. Naar een veilig gezinssysteem met expliciete aandacht voor het kind
Auteur:
Denktank Transformatie Jeugdstelsel
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
10 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies