Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Inventarisatie tijdelijke lesplaatsen

Koers VO, het samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam, beschikt over een goed uitgewerkt en goed onderbouwd aanbod van ondersteuningsarrangementen voor leerlingen. De beschikbare initiatieven zijn van uiteenlopend aard en opzet, maar hebben gemeenschappelijk dat zij voor het reguliere voortgezet onderwijs een belangrijke ondersteunende rol vervullen.

Het rapport 'Inventarisatie tijdelijke lesplaatsen' beschrijft de voor- en nadelen van twee soorten ondersteuningsarrangementen waarover de regio beschikt:

  • arrangementen die extra ondersteuning op de schoollocatie bieden;
  • bovenschoolse ondersteuning aan leerlingen, vanaf 1 augustus 2014 mogelijk OPDC nieuwe stijl genoemd.

Deze twee soorten ondersteuningsarrangementen staan in de notitie 'Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs'. Daarin beschrijft het ministerie van OCW vier soorten arrangementen waarmee scholen leerlingen kunnen ondersteunen die zonder steun een reële kans lopen hun schoolloopbaan voortijdig te beëindigen of op een lager onderwijsniveau voort te zetten.


Titel:
Inventarisatie tijdelijke lesplaatsen
Auteur:
Messing, C.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
73 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies