Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Handreiking Vaststellen Optimale Behandelduur MKD

Hoeveel tijd is nodig om jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen effectief te helpen? In multidisciplinaire kinderdagcentra (MKD's) was het gebruikelijk om vrij lang te behandelen, om terugval van een kind te voorkomen. Daarover zijn echter steeds meer vragen gerezen. De afgelopen tijd is de gemiddelde behandelduur van een kind in een MKD al aanzienlijk afgenomen vanwege de visie op de verantwoordelijkheid van de ouders, maar ook vanwege de kosten. Waar het echter nog aan ontbrak was een manier om wetenschappelijke en praktijkinzichten systematisch te benutten bij het inschatten van de optimale behandelduur voor elke individuele casus.

Handreiking

Juzt en het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelden samen deze handreiking, waarin wetenschappelijke en praktijkinzichten zijn verenigd. De handreiking kwam tot stand mede dankzij de input van professionals van Juzt, Stek, Spirit, Lindenhout, Kompaan en de Bocht en Combinatie Jeugdzorg (expertmeetings).

Doel

Doel van de handreiking is om al in de eerste fase van de behandeling de duur van de behandeling vast te stellen (de 'geplande behandelduur'), zonder dat dit ten koste gaat van het effect van de behandeling. Per cliënt wordt door de behandelcoördinator een stappenplan ingevuld om tot een indicatie van de optimale behandelduur te komen.

Onderzoek

Of geplande behandelduur succesvol is, is bij Juzt in 2011-2012 onderzocht in samenwerking met Praktikon. Conclusie van het onderzoek was dat door het vroegtijdig vaststellen van de behandelduur, de gemiddelde behandeltijd nog niet aantoonbaar is verkort, maar dat de beschikbare behandeltijd wel effectiever wordt benut doordat eerder wordt geanticipeerd op vervolgsetting (onderwijs) en eventuele ambulant aangeboden vervolghulp. Daarnaast (met voorzichtigheid gesteld, gezien de kleine aantallen), wijzen effectiviteitsmaten een positieve richting uit waar het gaat om afname van opvoedingsbelasting enerzijds, en toename van competentiebeleving en doelgericht werken bij ouders anderzijds. Mogelijk zijn er meer jeugdzorgaanbieders waar de handreiking als hulpmiddel kan dienen bij het optimaliseren van behandelduur binnen MKD-voorzieningen.

De pilot met betrekking tot de Handreiking Vaststellen Optimale Behandelduur MKD is uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep 'Geplande Behandelduur' van jeugdzorgaanbieder Juzt.


Titel:
Handreiking Vaststellen Optimale Behandelduur MKD
Auteur:
Eijgenraam, K., en M. Knaap
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
13 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies