Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Factsheet familiegroepsplan

Ouders hebben de mogelijkheid om een familiegroepsplan op te stellen waarin ze aangeven hoe ze de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) willen verbeteren. Ouders doen dat samen met familie, vrienden en anderen uit tot de sociale omgeving van hun kind, dat is vastgelegd in de Jeugdwet. In het familiegroepsplan ligt vast wat ouders zelf kunnen doen, wat zij met hulp van mensen uit hun omgeving kunnen doen, welke concrete doelen ze daarbij willen behalen en welke professionele hulp en ondersteuning zij daarbij nodig hebben.

Met het familiegroepsplan krijgen ouders, gezinnen en hun netwerk de mogelijkheid om de regie te voeren over hulp die zij nodig hebben. De manier waarop gezinnen het familiegroepsplan tot stand brengen, staat vrij. Ook hoe het plan eruit ziet, mogen gezinnen zelf bepalen. Het hoeft niet aan bepaalde criteria te voldoen. Gemeenten zijn verplicht gezinnen ondersteuning te bieden bij het opstellen van een familiegroepsplan.

Deze factsheet gaat in op de volgende vragen:

  • Wat is een familiegroepsplan?
  • Wat staat in de Jeugdwet over het familiegroepsplan?
  • Welke vormen zijn er voor het opstellen van het familiegroepsplan?
  • Hoe ondersteunt de gemeente het maken van het familiegroepsplan?
  • Wat betekent het familiegroepsplan voor de gemeentelijke Toegang?
  • Wat betekent het familiegroepsplan voor jeugdhulpaanbieders?
  • Wat is de rol van het familiegroepsplan bij gesloten plaatsingen?
  • Geen familiegroepsplan?

Titel:
Factsheet familiegroepsplan
Auteur:
Ministerie van VWS, Ministerie van VenJ, Nederlands Jeugdinstituut en VNG
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
6 pagina's
Factsheet familiegroepsplan

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies