Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Een betere match tussen vraag en aanbod

Eindrapport van een onderzoek naar de aansluiting tussen de vragen en behoeften van Turks-Nederlandse jeugdigen en gezinnen en het bestaande aanbod aan preventie, ondersteuning, hulp en zorg

In opdracht van de Stichting Kennis- en Expertisecentrum Kleurrijk Gezin en Jeugd deed het Nederlands Jeugdinstituut onderzoek naar de vraag of er in Nederland sprake is van een mismatch tussen de jeugdhulp en de behoeften en vragen van Turks-Nederlandse gezinnen. De stichting kreeg uit het eigen netwerk duidelijke signalen dat er te weinig oog is voor de problemen waarmee Turkse jongeren en hun ouders in Nederland kampen en dat de reguliere hulpverlening onvoldoende aansluit op de Turkse doelgroep.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan over hoe dit beter geregeld kan worden, zoals het organiseren van bijeenkomsten van Turkse organisaties met jeugdhulpinstellingen. Of door te zorgen voor een goede samenwerking van onderwijs en jeugdhulp, met name de wijkteams voor jeugd, met initiatieven uit de Turkse gemeenschap en Turkse ouders meer te betrekken bij de school van hun kinderen.


Titel:
Een betere match tussen vraag en aanbod. Eindrapport van een onderzoek naar de aansluiting tussen de vragen en behoeften van Turks-Nederlandse jeugdigen en gezinnen en het bestaande aanbod aan preventie, ondersteuning, hulp en zorg
Auteur:
Berg, G. van den, H. Bellaart en H. Yar
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
80 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies