Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Diabetes en primair onderwijs

Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese landen en de VS

De overgrote meerderheid van de kinderen met diabetes in het basisonderwijs heeft hulp van een volwassene nodig bij de toediening van insuline. Dat is echter een medische handeling waar onderwijzend personeel niet voor bevoegd is. De Tweede Kamer heeft de minister van VWS gevraagd te verkennen of voor de toediening van insuline een uitzondering gemaakt kan worden.

Het Nederlands Jeugdinstituut kreeg de opdracht te onderzoeken hoe scholen in het buitenland omgaan met diabeteszorg. De oplossingen in elf verschillende landen lopen sterk uiteen. Sommige landen streven ernaar dat de ouders de diabeteszorg uitvoeren. Andere landen geven er de voorkeur aan het kind zo snel mogelijk autonoom te maken. Daar waar de wet voorziet in een grote bevoegdheid van het onderwijspersoneel is altijd een specifieke training vereist, toegespitst op het individuele kind.


Titel:
Diabetes en primair onderwijs. Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese landen en de VS
Auteur:
Messing, C.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
45 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies