Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samenwerken in de wijk

Tien vragen rondom de samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals

Eén huishouden, één plan, één regisseur: dat is het uitgangspunt van de integrale benadering van veel wijkteams. Dan is goede samenwerking binnen én buiten het wijkteam noodzakelijk. Dat blijkt in de praktijk lastig. Deze publicatie beschrijft de tien meest genoemde vraagstukken over samenwerking tussen wijkteamprofessionals en de professionals daaromheen:

  • Hoe maak ik ruimte in mijn agenda en takenpakket?
  • Hoe kan ik anderen ontmoeten en het contact opbouwen?
  • Hoe komen we op één lijn qua visie en werkwijze?
  • Hoe weet ik zeker dat de ander mij en de bewoner verder helpt?
  • Wat doen we met die financiële schotten?
  • Wie heeft welke taak en verantwoordelijkheid?
  • Hoe ga ik om met belangen en gevoelde concurrentie?
  • Hoe vergroot ik mijn onafhankelijke positie?
  • Hoe ga ik om met organisatorische belemmeringen?
  • Hoe krijg ik meer mandaat en ruimte om te experimenteren?

De vragen zijn verzameld uit onderzoeksrapporten en evaluaties. Deze inventarisatie geeft professionals handvatten om de ervaren dilemma’s en vragen te duiden en te bekijken wat een oplossing kan zijn.


Deze publicatie is geschreven in het kader van het programma Integraal Werken in de Wijk; een samenwerking tussen Movisie, Vilans, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, NCJ en de Werkplaatsen Sociaal Domein.


Titel:
Samenwerken in de wijk. Tien vragen rondom de samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals
Auteur:
Kluft, M.
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
42 pagina's
Samenwerken in de wijk

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies