Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Beter met minder

Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Het jeugdstelsel kan goedkoper en effectiever functioneren. Met betere resultaten en minder dwang. Dat vraagt wel om een andere benadering en daarmee samenhangende ingrepen, aldus de Denktank Transformatie Jeugdstelsel in dit rapport.

De Denktank Transformatie Jeugdstelsel is een groep vernieuwingsgezinde bestuurders en experts uit verschillende onderdelen van de jeugdsector. Op initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en onder voorzitterschap van Job Cohen hebben zij zich gebogen over de vraag welke thema’s écht om anders werken vragen. Ook gingen zij het gesprek aan met cliënten, gemeenten, onderwijs en bestuurders uit de langdurende zorg voor jeugdigen met een beperking. Aanleiding voor dit initiatief is dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming, passend onderwijs, de Participatiewet en de uitgebreide Wmo. Gemeenten krijgen zo de mogelijkheid om meer integraal jeugdbeleid te voeren en de resultaten van het jeugdstelsel te optimaliseren.


Titel:
Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel
Auteur:
Denktank Transformatie Jeugdstelsel
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
64 pagina's

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies