Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Praktijkproef 'Balans in de Jeugdzorg?'

Dit rapport geeft de resultaten weer van een onderzoek naar het 'Procesgestuurd Instrument' (PI). Volgens Frans Kauffman, orthopedagogoog en oud-directeur van een jeugdzorginstelling, raakt het werk in de jeugdzorg overwoekerd door regeldruk. Kauffman pleit voor herstel van het evenwicht tussen inhoud en organisatie in de jeugdzorg. Als hulpmiddel daarvoor ontwierp hij het Procesgestuurd Instrument.

Vier pijlers

Het Procesgestuurd Instrument kent vier pijlers: het kind, de professional, de organisatie en de interventie. Per pijler is een lijst met uitspraken beschikbaar. Het kind, de beroepskracht en de manager moeten aangeven in hoeverre zij het eens zijn met de uitspraken. Volgens Kauffman bestaat er een ideale situatie waarin de vier pijlers met elkaar in evenwicht zijn. Met het Procesgestuurd Instrument kan worden nagegaan in hoeverre de huidige situatie afwijkt van het ideaal.

Praktijkproef

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een praktijkproef uitgevoerd met de verdere ontwikkeling en invoering van het Procesgestuurd Instrument. Dat is gebeurd op verzoek van de Associatie Jeugdzorg, een verband van (oud-)directeuren van jeugdzorginstellingen. Het rapport 'Praktijkproef "Balans in de Jeugdzorg?"' geeft de resultaten weer. De praktijkproef heeft niet de beoogde resultaten opgeleverd, omdat er onvoldoende instellingen bereid waren het instrument uit te proberen. Ook dat is nader onderzocht: waarom wilden er zo weinig instellingen deelnemen?


Titel:
Praktijkproef 'Balans in de Jeugdzorg?'
Auteur:
Pont, A.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
115 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies