Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Populatie-analyse in het onderwijs

Onderwijs, jeugdhulp en gemeenten moeten gezamenlijk zorgen voor een passend aanbod van onderwijsondersteuning en jeugdhulp voor deze doelgroep. Dit vraagt om inzicht in de huidige situatie, de knelpunten daarin en de kansen voor een betere afstemming. Met een populatie-analyse kan een school de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van jongeren in kaart brengen.


Titel:
Populatie-analyse in het onderwijs
Auteur:
Fafieanie, Vincent
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
12 pagina's
Populatie-analyse in het onderwijs

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies