Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Pleegzorgbegeleiding

In 2012 en 2013  is de Kenniskring Pleegzorg vier keer bijeengekomen om te komen tot meer eenduidigheid over de begeleiding van pleeggezinnen en om te verhelderen wat de doelen en aanpak van pleegzorgbegeleiding zijn. Aan de kenniskring namen gedragswetenschappers en pleegzorgbegeleiders van tien pleegzorgaanbieders deel.

De bijeenkomsten hebben geresulteerd in een modulebeschrijving, waarin een eerste uitwerking voor kwalitatief goede pleegzorgbegeleiding wordt geschetst. Het methodisch handelen is nog niet in detail uitgewerkt. Hiervoor is uitgewerkte methodiekhandleiding nodig. Deze modulebeschrijving is daarvoor de aanzet.


Titel:
Pleegzorgbegeleiding
Auteur:
Baat, M. de, M. de Lange
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
68 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies