Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Overzichtsstudie interventies voor migrantenjeugd

Ontwikkelingsstimulering, preventie en vroeghulp

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in 2009, in opdracht van ZonMw, een overzichtsstudie gemaakt van onderzoek naar het bereik en de effectiviteit van interventies voor preventie en vroeghulp bij migrantenjeugd en hun ouders.

Bereik en effectiviteit onbekend

Uit de overzichtsstudie blijkt dat van de meeste interventies voor preventie en vroeghulp niet bekend is wat het bereik is onder migrantenjeugd en -ouders. Hierdoor is ook niet bekend of deze interventies effectief zijn bij deze groepen. Aansluitend op deze overzichtsstudie is een project van start gegaan waarin een aantal interventies verder wordt ontwikkeld, zodat ze een beter bereik en een grotere effectiviteit krijgen bij migrantengroepen.

Diversiteit in het jeugdbeleid

Deze overzichtsstudie maakt deel uit van het ZonMw-programma ‘Diversiteit in het jeugdbeleid’. Hier is geconstateerd dat migrantenjeugd oververtegenwoordigd is in de zwaardere vormen van hulpverlening, en ondervertegenwoordigd in de lichtere vormen. Kennelijk sluiten preventie en vroeghulp onvoldoende aan bij deze groepen.


Titel:
Overzichtsstudie interventies voor migrantenjeugd. Ontwikkelingsstimulering, preventie en vroeghulp
Auteur:
Ince, D, Berg, G. van den
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
124 pagina's
Overzichtsstudie interventies voor migrantenjeugd

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies