Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Over verandering gesproken

Op weg naar meer zicht op effectiviteit van de jeugdzorgpraktijk

Het onderzoeksrapport 'Over verandering gesproken' geeft een indruk van de effectiviteit van de jeugdzorg. Voor het onderzoek zijn gegevens uit verschillende studies en monitors van instellingen verzameld en geanalyseerd, in totaal van ruim zesduizend cliënten. De gegevens hadden betrekking op de gebruikelijke jeugdzorg ('care as usual'), niet op nieuwe behandelingen. Het ging bovendien om een niet-gecontroleerde selectie uit instellingen die zich hadden aangemeld voor het onderzoek, dus de analyses geven waarschijnlijk geen beeld van de volledige jeugdzorg. Wel bieden ze aanknopingspunten voor meer praktijkonderzoek. Ook biedt de studie een matchingsprocedure waarmee een controlegroep uit dit bestand kan worden gehaald, zodat onderzoekers de resultaten van een nieuwe behandeling kunnen vergelijken met de resultaten van de gebruikelijke jeugdzorg.

De studie is uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin.


Titel:
Over verandering gesproken. Op weg naar meer zicht op effectiviteit van de jeugdzorgpraktijk
Auteur:
Geurts, E., L. Lekkerkerker, T. van Yperen en J. Veerman
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
66 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies