Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Outcome-sturing in de jeugdhulp

10 tips voor gemeenten en aanbieders

Gemeenten zijn wettelijk verplicht aan te geven welke outcome-criteria voor jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. Dat houdt in dat het maatschappelijk resultaat moet worden gemeten van een verleende dienst. Door prestaties op een vergelijkbare manier te meten, komen gemeenten, aanbieders en cliënten meer te weten over de effecten en kwaliteit van jeugdhulp. De publicatie biedt gemeenten en aanbieders inzicht in de wijze waarop drie indicatoren zijn te operationaliseren, gebaseerd op pilots in vijf regio's.

De drie indicatoren zijn uitval van cliënten, tevredenheid van cliënten over het nut en effect van de jeugdhulp, en doelrealisatie van de hulp. In deze rapportage staan tien belangrijke tips bij de realisatie van outcome-sturing van jeugdhulp.


Titel:
Outcome-sturing in de jeugdhulp. 10 tips voor gemeenten en aanbieders
Auteur:
Yperen, T., E.J. de Wilde, M. Wilschut, S. Keuzenkamp, M. de Jager
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
22 pagina's
Outcome-sturing in de jeugdhulp

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies