Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding

De manier waarop kinderen en jongeren via de media communiceren, informatie zoeken en zich vermaken is de laatste decennia sterk veranderd. Televisie, internet en andere media spelen een steeds grotere rol. Het onderwerp 'mediaopvoeding' krijgt in de dagelijkse praktijk van professionele opvoedingsondersteuning echter nog weinig aandacht.

Dit rapport doet verslag van de bevindingen van een kenniskring over mediaopvoeding, die zocht naar antwoord op de vragen:

  • Wat is mediaopvoeding?
  • Wat verstaat de kenniskring onder opvoedondersteuning bij mediaopvoeding?
  • Wat is de stand van zaken in de praktijk? Welke knelpunten ervaren beroepskrachten in de praktijk met betrekking tot opvoedondersteuning bij mediaopvoeding?
  • Welke taken en functies hebben professionals bij opvoedondersteuning bij mediaopvoeding?
  • Welke taken en functies hebben verschillende organisaties op het gebied van opvoedondersteuning (met voorbeelden uit de praktijk)?

Titel:
Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding
Auteur:
Nikken, P., en A. Addink (met medewerking van anderen)
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
17 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies