Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Oog voor kind en gezin in Gooi- en Vechtstreek

Naar een dekkend aanbod voor opvoed-, opgroei- en gezinsondersteuning

Hoe kan een aanbod voor opvoed- en opgroeisteun in de Centra van Jeugd en Gezin ontwikkeld worden dat aansluit bij de vragen van gezinnen, jeugd en ouders in de regio? Het Nederlands Jeugdinstituut gaf hiervoor ondersteuning en advies aan de Centra van Jeugd en Gezin in de Gooi- en Vechtstreek. Dit rapport vormt het eindverslag.

Samenwerking met partners

Om het benodigde pakket van opvoed- en opgroeisteun samen te stellen en in te voeren was overeenstemming nodig met de bestuurlijke partners op het terrein van jeugdgezondheidszorg, welzijn, onderwijs en jeugdzorg. Het adviestraject is daarom samen met alle partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin en de bestuurlijke partners uitgevoerd.

Werkwijze

In het traject werd gebruikgemaakt van het model van de 'Zevensprong', dat door het Nederlands Jeugdinstituut wordt gebruikt bij de ontwikkeling van een vraaggericht aanbod. Dit hield in dat er eerst met alle samenwerkingspartners een gezamenlijke visie op opvoed- en opgroeisteun werd geformuleerd. Vervolgens werd er een top 7 van meest voorkomende vragen en problemen in de regio vastgesteld, en werd het huidige aanbod in kaart gebracht. Tot slot werd gekeken in hoeverre het aanbod aansloot bij de meest voorkomende vragen en problemen van kinderen, jongeren en ouders. Op basis van deze vergelijking werd een plan van aanpak opgesteld om het aanbod te verbeteren. Het Nederlands Jeugdinstituut gaf in de Gooi- en Vechtstreek zowel inhoudelijke als procesmatige adviezen.


Titel:
Oog voor kind en gezin in Gooi- en Vechtstreek. Naar een dekkend aanbod voor opvoed-, opgroei- en gezinsondersteuning
Auteur:
Stetter, E., T. van Yperen, M. van Dijk, S. van Haaren, B. Prinsen, M. Moerkens en J. van Rijn
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
68 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies