Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Ontwikkelingsstimulering in multifunctionele voorzieningen

Notitie over de stand van zaken betreffende ontwikkelingsstimulering in multifunctionele voorzieningen als brede scholen en centra voor jeugd en gezin. De auteurs concluderen dat er momenteel allerlei vormen van multifunctionele voorzieningen worden opgezet, zowel vanuit educatief oogpunt als met het oog op de zorginfrastructuur. Dit brengt echter ook nieuwe scheidslijnen tot stand. Daarom is er lokaal meer regie, samenhang en afstemming nodig om te komen tot een laagdrempelig toegankelijk aanbod en voor het tijdig en adequaat omgaan met problemen bij kinderen.


Titel:
Ontwikkelingsstimulering in multifunctionele voorzieningen
Auteur:
Kalthoff, H. en T. Pennings
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
34 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies