Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Ontwikkeling en borging jeugdinterventies

In de jeugdsector worden momenteel veel bewezen effectieve interventies ingevoerd. Maar wie is eigenlijk de 'eigenaar' van een interventie, en wat houdt het eigendom in? Wie is verantwoordelijk voor de invoering en het onderhoud van een interventie? Is een interventie een product in de markt van de zorg of een openbaar kennisproduct?

Zonder beantwoording van deze vragen blijven interventies 'zweven': ze worden niet onderhouden of iedereen past ze aan, ze zijn van niemand of eigenaars wordt verweten dat ze op hun product blijven zitten.

Om dit vraagstuk uit te diepen en de uitgangspunten voor een ideaalmodel te formuleren, hebben de auteurs van september tot december 2007 deskundigen geïnterviewd in en buiten de sector van onderzoek, ontwikkeling en implementatie van interventies. Dit rapport geeft de resultaten weer en bevat op basis daarvan een aantal aanbevelingen.


Titel:
Ontwikkeling en borging jeugdinterventies
Auteur:
Yperen, T. van en K. Bakker
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
22 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies