Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Lessen uit andere landen

Het kabinet heeft de Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, onder leiding van professor dr. De Winter, gevraagd te onderzoeken of wetenschappelijk onderzoek naar het vóórkomen van geweld in de jeugdzorg in Nederland haalbaar is. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in opdracht van de commissie gekeken welke aanwijzingen onderzoek in andere landen geeft voor de haalbaarheid. Die inventarisatie bestreek de landen België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Ierland, Oostenrijk, Zweden, Australië en Canada.

De auteurs concluderen dat onderzoek naar het vóórkomen van geweld haalbaar is. Ervaringen in andere landen laten wel zien dat er geen kant-en-klare of eenvoudige aanpak is voor dergelijk onderzoek. Geen enkele methode resulteert in ondubbelzinnige cijfers over het vóórkomen van geweld: de gevonden data zijn afhankelijk van de gebruikte methode en bronnen. Zelfrapportage onder jeugdige slachtoffers levert bijvoorbeeld een ander beeld op dan analyse van dossiers of aangiften. Bijkomend aandachtspunt is dat bronnen vaak onvolledig en/of gekleurd zijn. Een combinatie van bronnen en methoden levert waarschijnlijk de best onderbouwde schatting op van aard en omvang van het geweld.

De resultaten zijn verwerkt in het rapport dat de Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg op 17 mei 2016 aanbood aan het kabinet. Dat rapport is te downloaden van www.commissiegeweldjeugdzorg.nl.


Titel:
Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg. Lessen uit andere landen
Auteur:
Jansen, C., I. ten Berge, H. van den Bosch, C. Vink
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
38 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies