Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Nulmeting Prestatie-indicatoren

Rapportage resultaten enquête vóór aanvang uitvoering implementatieplan

De afgelopen jaren heeft een landelijke werkgroep zich gebogen over de vraag waar prestaties in de jeugdzorg aan af te meten zijn, zogenaamde prestatie-indicatoren. Door geregeld een aantal omschreven prestaties te rapporteren kunnen de financiers de jeugdzorg beter aansturen. Daarnaast zijn de prestatie-indicatoren voor de jeugdzorginstellingen zelf een manier om beter verantwoording af te leggen over de besteding van de gelden en een middel om verbeteringsmogelijkheden voor de effectiviteit van de jeugdzorg op te sporen.

De MOgroep, de brancheorganisatie voor de jeugdzorg, heeft het Nederlands Jeugdinstituut / NJi gevraagd om te onderzoeken in hoeverre de genoemde indicatoren en instrumenten waarmee de indicatoren worden gemeten, al worden toegepast in de jeugdzorg. Dit is nagegaan door middel van een enquête die eind 2007 is uitgezet onder zorgaanbieders en begin 2008 onder bureaus jeugdzorg. In deze rapportage wordt verslag gedaan van deze enquêtes.

Op basis van de uitkomsten kan gezegd worden dat de bureaus jeugdzorg en de zorgaanbieders druk bezig zijn met de invoering van de prestatie-indicatoren. Voor een aantal prestatie-indicatoren geldt dat bijna alle instellingen deze al meten (maar niet altijd op dezelfde manier). Er zijn echter nog wel aanpassingen aan het registratiesysteem van de jeugdzorg vereist. Bovendien is koppeling met het Burger Service Nummer noodzakelijk om over de grenzen van één instelling heen te kunnen kijken.


Titel:
Nulmeting Prestatie-indicatoren. Rapportage resultaten enquête vóór aanvang uitvoering implementatieplan
Auteur:
Lekkerkerker, L. en F. Dronkers
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
34 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies