Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Normprijzenonderzoek Jeugd & Opvoedhulp Noord-Brabant

In Noord-Brabant werkt de residentiële jeugdzorg met prijzen voor cliëntcontacturen en verblijfsdagen. Alleen werkelijk gerealiseerde dagen en uren worden vergoed. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor kwaliteitsbewaking en het toepassen en waarborgen van effectieve methodes. Jeugdzorgaanbieders en de provincie willen nu dat er 'normprijzen' komen voor de verschillende vormen van jeugdzorg. De normprijzen zullen bestaan uit de kosten voor contacturen en verblijfsdagen én de investeringen in kwaliteit en effectiviteit.

Inhoudelijke onderbouwing

In opdracht van het Jeugdzorgberaad Noord-Brabant heeft het Nederlands Jeugdinstituut onder de titel Effect en kwaliteit vereisen interventies, hulpverleners en tijd een verkennend onderzoek gedaan naar de inhoudelijke onderbouwing van normprijzen in de residentiële jeugdzorg in Noord-Brabant.

Conclusies en resultaat

Het rapport 'Normprijzenonderzoek Jeugd & Opvoedhulp Noord-Brabant' bevat de conclusies van het onderzoek en een verdere uitwerking van alle kwaliteitsvariabelen door BDO Accountants, met als eindresultaat toekomstgerichte normprijzen.


Titel:
Normprijzenonderzoek Jeugd & Opvoedhulp Noord-Brabant
Auteur:
Jeugdzorgberaad Noord-Brabant in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en BDO Accountants
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
37 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies