Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Nieuwe cliënten voor Bureau Jeugdzorg

Beschrijving van de groep jeugdigen met meervoudige problemen waaronder een lichte verstandelijke beperking en instrumenten voor herkenning en signalering

Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de jeugdzorg (1 januari 2005) wordt het bureau jeugdzorg het enige loket voor jeugdigen en hun ouders waarlangs ze toegang kunnen krijgen tot de jeugdzorg: jeugdhulpverlening, jeugd-ggz en justitiële jeugdzorg. Een nieuwe taak voor de bureaus jeugdzorg is de indicatiestelling voor jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking en opvoed- en opgroeiproblemen. Voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking blijft daarnaast het RIO als indicatiebureau voor gehandicaptenzorg bestaan. In drie pilotregio's wordt nagegaan welke afspraken nodig zijn tussen de indicatiebureaus en de zorgtoewijzers om de zorg voor deze groep jeugdigen toegankelijk te maken. Deze literatuurstudie inventariseert welke jeugdigen mogelijk een dubbele indicatie (voor jeugd- en gehandicaptenzorg) nodig zullen hebben, alsmede de instrumenten waarmee deze groep jeugdigen is te herkennen.


Titel:
Nieuwe cliënten voor Bureau Jeugdzorg. Beschrijving van de groep jeugdigen met meervoudige problemen waaronder een lichte verstandelijke beperking en instrumenten voor herkenning en signalering
Auteur:
Stoll, J., W. Bruinsma en C. Konijn
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
80 pagina's
ISBN:
905957253X

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies