Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Mulock Houwer en het MaagdenHuis

Over de opvoeding en vorming van competente rebellen

Micha de Winter, hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, verzorgde in 2015 de Mulock Houwer-lezing. In deze lezing breekt De Winter een lans voor 'competente rebellen' die een alternatief bieden voor vastgeroeste dogma's, en opkomen voor wat waardevol en weerloos is. Zoals de kritische studenten die afgelopen decennia met hun Maagdenhuisbezettingen gefundeerde kritiek gaven op het beleid van hun universiteitsbestuur.

Daan Mulock Houwer is te beschouwen als een competente rebel avant la lettre. Met enkele medestanders keerde hij zich vanaf begin jaren dertig van de vorige eeuw af van de regentenmentaliteit en het pedagogisch amateurisme in de Nederlandse kinderbescherming.

Ook in de hedendaagse jeugdzorg is er dringend behoefte aan competente rebellie, betoogt De Winter. Professionals zouden zich meer mogen ontpoppen als ‘tegendenkers’ van een technocratische en gemedicaliseerde jeugdzorg, terwijl kinderen en jongeren beter toegerust zouden zijn voor burgerschap als zij kritisch leren nadenken over de samenleving en hun eigen rol daarin.


Titel:
Mulock Houwer en het MaagdenHuis. Over de opvoeding en vorming van competente rebellen
Auteur:
Winter, M. de
Jaar:
Type:
Artikel
Omvang:
24 pagina's
Mulock Houwer en het MaagdenHuis

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies