Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Monitor professionalisering jeugdzorg

Eindrapportage

Eind 2010 werd het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg vastgesteld. De ambitie van dit plan was om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders door de professionaliteit van beroepsbeoefenaren verder te versterken. Om deze ambitie te verwezenlijken hebben de afgelopen jaren verschillende projecten plaatsgevonden.

Om na te gaan of het organisaties en professionals ook daadwerkelijk lukt om een professionaliseringsslag te maken, is een monitorinstrument opgezet. Doel van de professionaliseringsmonitor was enerzijds het krijgen van zicht op de voortgang en resultaten van het professionaliseringstraject binnen de jeugdzorgorganisaties aan de hand van een aantal indicatoren. In deze rapportage vindt u een verslag van dit project.


Titel:
Monitor professionalisering jeugdzorg. Eindrapportage
Auteur:
L. Lekkerkerker, E.J. de Wilde en D. Kann
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
44 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies