Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Meiden meer in Beeld (rapport)

in het tiener- en jongerenwerk

Meisjes vormen minder dan 30 procent van de deelnemers aan het jongerenwerk. Dat komt doordat meisjes minder dan jongens in beeld zijn als 'probleemjongeren'. Ook sluit het activiteitenaanbod vaak onvoldoende aan bij hun interesses. Hoe kan het jongerenwerk beter aansluiten bij de behoeften van meisjes?

Meidenwerk

Cruciaal is een weloverwogen visie op meiden in het jongerenwerk. Ook is de relatie van de jongerenwerker met de jongeren belangrijk, evenals de competenties van de jongerenwerker. Het activiteitenaanbod en de werkwijze moeten meisjes aanspreken en de meiden moeten zich veilig voelen in het jongerencentrum. Doorslaggevend voor het succes is of een gemeente het belang inziet van jongerenwerk voor jongens én meiden.

Praktijkvoorbeelden

In deze publicatie worden goede praktijkvoorbeelden belicht uit binnen- en buitenland. Daarbij is jongerenwerkers gevraagd hoe zij meiden aanspreken. Niet om te zeggen 'zo moet het', maar om te inspireren en tips te geven, zodat meiden in de toekomst beter bereikt worden.
Voor gemeenten bestaat er naast deze publicatie een aparte brochure.

De publicatie is tot stand gekomen met een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Titel:
Meiden meer in Beeld (rapport). in het tiener- en jongerenwerk
Auteur:
Kooijman, H., I. van Hoorik (redactie) en M. Gemmeke (redactie)
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
38 pagina's
Meiden meer in Beeld (rapport)

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies