Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Meer zicht op de doelgroepen van Altra met CAP-J

Eindrapportage met aanbevelingen

Zorgaanbieder Altra in Amsterdam biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders, al dan niet in combinatie met onderwijs. Net als andere zorgaanbieders wil Altra de effectiviteit van zijn aanbod verhogen. Zicht op de doelgroep en haar problemen is van fundamenteel belang om te kunnen bepalen welke zorg het meest passend is. 

Duidelijke doelgroepen

Ordening van het zorgaanbod vindt vaak plaats op basis van programma's en modules, waardoor het lastig is om de zorg goed te laten aansluiten bij de problemen en vragen van cliënten. Om hierin verandering te brengen heeft het Nederlands Jeugdinstituut Altra ondersteund bij het beschrijven van zijn doelgroepen in termen van het Classificatiesysteem voor de aard van de problematiek van cliënten in de jeugdzorg (CAP-J). CAP-J blijkt hiervoor een bruikbaar instrument te zijn, waardoor er bovendien meer eenheid van taal komt in de doelgroepbeschrijvingen.


Titel:
Meer zicht op de doelgroepen van Altra met CAP-J. Eindrapportage met aanbevelingen
Auteur:
Oudhof, M. en M. Van der Steege (met medewerking van A. Kramer, Altra)
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
38 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies