Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Maak werk van participatie

Eindrapportage Kennispraktijknetwerk arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd

Deze rapportage bevat de opbrengst van het Kennispraktijknetwerk arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd dat in opdracht van het Ministerie van OCW in 2013 is gestart. De rapportage bevat een schets van de belangrijkste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor jongeren. Aan de hand van praktijkbeschrijvingen is voor professionals zichtbaar gemaakt wat werkt en hoe zorgpartners kunnen bijdragen aan een goede overgang van onderwijs naar werk.

De aanbevelingen in deze rapportage zijn vooral gericht op gemeenten die in de verbinding van de transities een allesbepalende rol spelen en hierin samen met hun partners in onderwijs, zorg en werkgelegenheid voor jongeren in een kwetsbare positie het verschil kunnen maken.


Titel:
Maak werk van participatie. Eindrapportage Kennispraktijknetwerk arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd
Auteur:
H. Smit, C. Messing en B. Brinkman
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
27 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies