Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Literatuuronderzoek Effecten van preventie in het jeugdveld

Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft versterking van preventie als een van de vier ingrediënten voor een betere werking van het jeugdstelsel, naast versterking van de basis (een goed pedagogisch klimaat in gezin, buurt, kinderopvang, school), verbetering van de eerste lijn en intensieve hulp met duurzame effecten. In deze literatuurstudie richten we ons op de onderbouwing van de kracht van preventie. Wat weten we over de (kosten)effectiviteit van preventie en waarin hebben we nog meer inzicht nodig?

Door deze literatuurstudie hebben we een eerste overzicht gekregen van wat er bekend is over de effectiviteit van preventieve activiteiten. Daarmee willen we gemeenten en professionals in het jeugdveld een beeld geven van de mogelijkheden van preventieve jeugdinterventies binnen de Nederlandse context. De bevindingen uit deze studie liggen ten grondslag aan de notitie Potentie van preventie van het Nederlands Jeugdinstituut, die in maart 2021 is verschenen. In deze notitie is tevens aandacht voor de rol van preventie binnen het jeugdveld.

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van literatuurstudies naar het effect van preventie op thema’s uit het jeugdveld. Dat waren met name systematische reviews en meta-analyses. Naast literatuurstudies hebben we ook businesscases bekeken waarvan de (kosten)effectiviteit goed is onderzocht. Vervolgens hebben we de effectiviteit van de preventieve interventies in de databank Effectieve Jeugdinterventies onder de loep genomen.  


Titel:
Literatuuronderzoek Effecten van preventie in het jeugdveld
Auteur:
Tuenter, T, B. van den Berg en I. Bastiaanssen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
22 pagina's
Literatuuronderzoek Effecten van preventie in het jeugdveld

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies