Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Kwaliteitsimpuls cursus Werken met baby's

Het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut hebben een kwaliteitsimpuls gegeven aan 'Werken met baby’s', een cursus gericht op interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers binnen de professionele babyopvang. De effecten van de cursus zijn geëvalueerd door observatie van gedrag van pedagogisch medewerkers en het inventariseren van de tevredenheid over de cursus.

Nieuwe opzet van cursus Werken met baby's

Op basis van deze resultaten is de cursus Werken met baby’s herzien. Dit project was een stap in de richting van het verwezenlijken van bewezen effectief aanbod binnen de kinderopvang. Werken met baby’s is theoretisch goed onderbouwd, heeft de strenge evaluatie van effecten doorstaan en is herzien op kwetsbare punten. De nieuwe opzet heeft de cursus Werken met baby’s toekomstbestendig gemaakt. En nog belangrijker, de cursus is zeer waarschijnlijk succesvoller in het daadwerkelijk veranderen van interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers. En daar profiteren de baby’s dan weer van!

Het Nederlands Jeugdinstituut geeft de cursus Werken met baby's voor beroepskrachten en voor trainers.


Titel:
Kwaliteitsimpuls cursus Werken met baby's
Auteur:
Speetjens, P. en S. Verweij-Kwok
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
50 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies