Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Kortgesloten?

Een verkenning van goede en vlotte aansluiting tussen de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg

Het boek 'Kortgesloten?' gaat over de aansluiting tussen de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg. De zorg voor kinderen, jongeren, hun ouders en andere opvoeders krijgt momenteel een grote stimulans, die mede wordt aangewakkerd door de komst van de Centra voor Jeugd en Gezin.

In deze stand-van-zakenstudie komt uitgebreid aan bod hoe de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg hun aansluiting invullen en verbeteren. Ook wordt een reeks leerzame en veelbelovende praktijkvoorbeelden beschreven, bijvoorbeeld aaneengesloten interventieprogramma's zoals 'Triple P' en multisectorale preventieprogramma's zoals bij de meldcode kindermishandeling.
Daarnaast zijn er voorbeelden van vroegtijdige signalering en interventie, zoals in het Rotterdamse signalerings- en kindvolgsysteem en het Loket Vroeghulp Kind en Jeugd Midden-Brabant.
Een kritische discussie over toekomstige kansen op verbetering van de aansluiting tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg sluit de studie af.

Onder eindredactie van Bert Prinsen hebben medewerkers van het Nederlands Jeugdinstituut de studie geschreven met voortdurende feedback vanuit de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg.

Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van het 'Kennisprogramma Jeugd'. In dit programma werkt het Nederlands Jeugdinstituut samen met ZonMw en het RIVM / Centrum Jeugdgezondheid met als doel professionals in de jeugdsector te voorzien van kennis over richtlijnen, instrumenten en interventies.


Titel:
Kortgesloten? Een verkenning van goede en vlotte aansluiting tussen de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg
Auteur:
Prinsen, B
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
284 pagina's
ISBN:
978 90 8830 075 2
Prijs:
€ 30
Kortgesloten?

Publicatie bestellen

Uw bestelling wordt verwerkt door Buro Extern. Uw gegevens worden gedeeld met Buro Extern om de afhandeling van uw bestelling mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Met vragen over uw bestelling kunt u terecht bij:

  • Buro Extern
  • Berenkoog 11
  • 1822 BH Alkmaar
  • bestelling@extern.nl
  • (072) 567 00 00
  • (072) 567 00 15

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies