Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Basisinformatie voor mensen die werken met kinderen

Door de 'Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' moeten organisaties en professionals die in hun werk met ouders en kinderen te maken krijgen, werken volgens een meldcode. Dit is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze mishandeling vermoeden. Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en leraren die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega’s die zo’n code niet voorhanden hebben. Met de komst van de Wet meldcode wordt meer dan voorheen van professionals verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Het boek 'Kindermishandeling: signaleren en handelen' biedt mensen die met kinderen werken en kindermishandeling vermoeden al jaren houvast. Deze geactualiseerde druk is afgestemd op de laatste ontwikkelingen rond de Wet meldcode.

Stappenplan

Daarnaast komen de signalen van kindermishandeling uitgebreid aan bod. Aan de hand van een stappenplan wordt verduidelijkt wat iemand kan doen, die zich zorgen maakt over een kind. Een gesprek voeren met het kind of de zorgen bespreken met de ouders is daar een wezenlijk onderdeel van. Daarom zijn in dit boek ook aandachtspunten opgenomen om dergelijke gesprekken te voeren. Het boek is bestemd voor mensen die werken met kinderen, zoals werkers in de kinderopvang en het onderwijs, sociaal-cultureel werkers, artsen, verpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en mensen die actief zijn in de sport- en vrijetijdssector.


Titel:
Kindermishandeling: signaleren en handelen. Basisinformatie voor mensen die werken met kinderen
Auteur:
Wolzak, A.
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
160 pagina's
Druk:
7e
ISBN:
9789085600619
Kindermishandeling: signaleren en handelen

Bestellen

U kunt deze publicatie bestellen bij Uitgeverij SWP.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies