Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblematiek

Een verkennend onderzoek naar een project voor kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblematiek (MOP) in opdracht van de provincie Overijssel

De provincie Overijssel wil als de regievoerder voor de geïndiceerde, psychosociale jeugdzorg proefprojecten ondersteunen, die innovatief, efficiënt en effectief de werking van de jeugdzorg verbeteren. In dat kader heeft zij het Nederlands Jeugdinstituut / NJi gevraagd een verkennende studie te doen naar het project ‘Kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblemen’. Dit project heeft ten doel de interdisciplinaire diagnostiek en behandeling te verbeteren van kinderen met diffuse, meervoudige somatische, gedrags- en algehele ontwikkelingsproblemen.

In dit rapport presenteert het NJi de resultaten. Concluderend bevelen de onderzoekers de provincie aan om in een pilot de integrale, interdisciplinaire zorg voor kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblemen verder te ontwikkelen tot een systematische en methodisch beschreven aanpak, die voldoet aan de gangbare kwaliteitsnormen. Daarbij verdient het aanbeveling de pilot te evalueren op werkbaarheid en op de potentiële resultaten: effectievere en snellere zorg, tevreden ouders en professionalisering van de ketenzorg.


Titel:
Kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblematiek. Een verkennend onderzoek naar een project voor kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblematiek (MOP) in opdracht van de provincie Overijssel
Auteur:
Prinsen, B., Bruinsma, W., en M. Oudhof
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
66 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies