Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op de beste kansen om zich optimaal te ontwikkelen. De meeste kinderen ontwikkelen zich goed. Een klein deel heeft daarbij extra ondersteuning of hulp nodig. Dan zijn kwalitatief hoogwaardige opvoeding, opvang, onderwijs, ondersteuning en hulpverlening nodig, maar vooral ook goede afstemming daartussen. Ouders, de jeugdige zelf en alle professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind, horen daarom goed samen te werken.
Die samenwerking is een essentiële basisvoorwaarde voor een sterk jeugd- en onderwijsbeleid.

De kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp' biedt:

  • indicatoren voor de kwaliteit van de samenwerking;
  • een quickscan om te meten hoe ver u al bent met samenwerken;
  • informatie over de organisatie van ondersteuning en hulp in samenwerkingsverbanden en gemeenten;
  • een beeld van de eigen én de gezamenlijke taken;
  • de meest gestelde vragen over de samenwerking;
  • signalen uit de praktijk over wat goede samenwerking kan opleveren voor alle betrokkenen.

Titel:
Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
17 pagina's
Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies