Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Jongerenwerk verbindt

Rapportage visitatie jongerenwerk Utrecht

Het gemeentebestuur van Utrecht heeft in het najaar van 2008 een externe, onafhankelijke visitatiecommissie jongerenwerk ingesteld. De commissie moest advies geven over de wijze waarop de effectiviteit van het jongerenwerk en daarmee het maatschappelijk rendement vergroot kan worden. De uitkomsten moesten niet alleen voor de gemeente en andere gemeenten nuttig zijn, maar ook voor het jongerenwerk en betrokken welzijnsorganisaties.

Aanbevelingen

De commissie voerde gesprekken met onder anderen jongerenwerkers en hun leidinggevenden, jongeren, wethouders, samenwerkingspartners van welzijnsorganisaties, de raadscommissie Mens en samenleving en de directeuren van de welzijnsorganisaties. Op basis van de gesprekken geeft de visitatiecommissie in dit rapport een aantal aanbevelingen, zoals:

  • het vaststellen van een heldere doel(groep)beschrijving van het jongerenwerk;
  • structurele financiering om het verloop onder jongerenwerkers terug te dringen;
  • de zichtbaarheid van het jongerenwerk vergroten;
  • evaluatie van het systeem van openbare aanbesteding om na te gaan of dit ten goede komt aan de kwaliteit en continuïteit van het jongerenwerk, en
  • aandacht besteden aan de waardering voor het jongerenwerk én de jongerenwerkers, bijvoorbeeld met een premie of prijs.

Het secretariaat van de commissie is op verzoek van de gemeente verzorgd door het Nederlands Jeugdinstituut.


Titel:
Jongerenwerk verbindt. Rapportage visitatie jongerenwerk Utrecht
Auteur:
Valkestijn, M. (i.s.m. Visitatiecommissie jongerenwerk)
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
20 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies