Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Jongeren, media en seksualiteit

Hoe media-interesses en -gebruik samenhangen met fantasieën, opvattingen en gedrag

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek onder 600 leerlingen in het vmbo-, havo- en vwo-onderwijs naar de invloed van seksualiteit in de media op hun seksuele gedragingen en ideeën. Aan de orde kwamen: de rol van ouders, de rol van vrienden en diverse achtergrondkenmerken van de jongeren.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat er een verband bestaat tussen het kijken naar geseksualiseerde uitingen in de media en de ideeën van sommige jongeren over wat gewoon seksueel gedrag is. Ook bestaat er verband tussen het kijken naar 'spannende' beelden en de seksuele ervaringen van sommige jongeren. Tegelijkertijd blijkt dat de invloed van leeftijdgenoten en ouders niet onderschat mag worden.


Titel:
Jongeren, media en seksualiteit. Hoe media-interesses en -gebruik samenhangen met fantasieën, opvattingen en gedrag
Auteur:
Nikken, P.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
34 pagina's
Jongeren, media en seksualiteit

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies