Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Jeugdketens sluitend verbinden

De Samenwerking Zorg- en adviesteam, Centrum voor Jeugd en Gezin, Veiligheidshuis

Risicojongeren uit multiprobleemgezinnen zijn vaak gebaat bij een integrale aanpak van de problemen, met een inbreng van partners uit de wereld van onderwijs, (jeugd)zorg en justitie. Dat vergt een intensieve samenwerking tussen de Zorg- en Adviesteams, de Centra voor Jeugd en Gezin en de Veiligheidshuizen. Deze brochure laat zien hoe deze samenwerking in de praktijk vorm kan krijgen. De brochure is niet bedoeld als 'blauwdruk' voor samenwerking op gemeentelijk of regionaal niveau, maar dient uitsluitend ter inspiratie voor bestuurders bij gemeenten en provicies, en professionals uit de wereld van onderwijs, (jeugd)zorg en veiligheid. De brochure is een initiatief van de ministeries van Jeugd & gezin, Onderwijs & Wetenschappen en Justitie, in samenwerking met het Nederlands jeugdinstituut en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.


Titel:
Jeugdketens sluitend verbinden. De Samenwerking Zorg- en adviesteam, Centrum voor Jeugd en Gezin, Veiligheidshuis
Auteur:
In samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
44 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies