Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Inventarisatie richtlijnen en protocollen

Ten behoeve van de ontwikkeling van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

Beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken dienen een melding te maken van problemen die de ontwikkeling van hun cliënten bedreigen. De afweging om wel of niet te melden dient bij voorkeur gebaseerd te zijn op kwalitatief goede meldcodes, richtlijnen en protocollen. Om zicht te krijgen op bruikbare hulpmiddelen heeft het Ministerie van Jeugd en Gezin het NJi gevraagd een inventarisatie te maken, in het kader van de ontwikkeling van de 'verwijsindex risicojongeren'.
Onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut hebben, met een 'quick scan', richtlijnen en protocollen geïnventariseerd die gebruikt worden door onder andere consultatiebureaus, huisartsen, scholen, kinderopvang, leerplichtambtenaren, bureaus jeugdzorg, jeugd-ggz, Raad voor de Kinderbescherming, politie en Bureau HALT.


Titel:
Inventarisatie richtlijnen en protocollen. Ten behoeve van de ontwikkeling van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
Auteur:
Eijgenraam, K en C. Bartelink
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
34 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies