Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Integraal erkend

Naar een afstemming erkenning jeugdinterventies

In de jeugdsector is een ontwikkeling op gang gekomen waarin interventies op kwaliteit worden getoetst. Deze ontwikkeling hangt samen met een toenemend streven naar meer 'evidence-based' handelen: beroepsbeoefenaren baseren hun activiteiten op voor handen zijnde kennis over wat het beste werkt in welke situatie.

Voor de beoordeling van de interventies bestaan uiteenlopende sets van criteria. Een oriëntatie op de literatuur en op databanken waarin informatie over interventies is opgenomen, laat zien dat er vooralsnog geen consensus bestaat over welke criteria van belang zijn.

Deze notitie biedt een korte bespreking van deze criteria en plaatst die tegen de achtergrond van beoordelingskaders die in de literatuur en bij internationaal bekende databanken te vinden zijn. Eerst komt het uitgangspunt aan bod waar de genoemd trajecten door gekenmerkt worden. Dan volgt een beknopte bespreking van de criteria die de trajecten bieden, en welke vraagstukken die oproepen. Tot slot volgt een voorstel voor een integraal kader waarbinnen uiteenlopende benaderingen te plaatsen zijn.  


Titel:
Integraal erkend. Naar een afstemming erkenning jeugdinterventies
Auteur:
Yperen, T. van
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
43 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies