Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Indicatiestelling voor jeugd

Vijf modellen vergeleken vanuit het perspectief van financiering, professionals en cliënten

Als kinderen of jongeren speciale zorg nodig hebben is er een indicatie nodig voor de best passende zorg. De zorgvuldigheid waarmee die indicatie gesteld moet worden is vastgelegd in procedures. Ons stelsel is echter zo georganiseerd dat kinderen, jongeren en hun ouders voor verschillende onderdelen van de zorg met verschillende procedures te maken krijgen. Uit een consultatieronde van het Nederlands Jeugdinstituut bleek dat beroepskrachten en beleidsmakers behoefte hebben aan een overzicht van de verschillende vormen van indicatiestelling en hun voor- en nadelen.

Nieuwe balans

In het rapport 'Indicatiestelling voor jeugd' wordt verslag gedaan van een project waarin verschillende indicatieprocedures onder de loep zijn genomen. Hoe werkt bijvoorbeeld de indicatiestelling voor de jeugdzorg of voor het speciaal onderwijs? Dit rapport laat zien dat er zeer uiteenlopende manieren zijn om het besluitvormingsproces procedureel en institutioneel vorm te geven. Het wordt ook duidelijk dat de vorm en de inhoud in een goede verhouding tot elkaar moeten staan. De auteurs bieden inspiratie bij het zoeken naar een nieuwe balans.


Titel:
Indicatiestelling voor jeugd. Vijf modellen vergeleken vanuit het perspectief van financiering, professionals en cliënten
Auteur:
Zijden, Q. van der, K. Diephuis, F. Dronkers, H. Matthaei en J. Woudenberg
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
73 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies