Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Iedere dag een nieuwe kans

Eindrapport. De behandeling aan PIJ-jongeren van de Sprengen nader bekeken en onderbouwd.

Aanleiding voor dit rapport is dat het management van de Sprengen meende dat er een kwaliteits-en effectiviteitsslag nodig was in de individuele behandeling van de geplaatste jongeren. De inrichting verzocht het Nederlands Jeugdinstituut een onderzoeksproject te starten waarin de volgende vragen centraal stonden.

1) Uit welke kenmerkende aspecten bestaat de benadering van jongeren binnen de Sprengen?
Welke aspecten zorgen er met name voor dat de jongeren in beweging komen voor gedragsverandering?
Zijn deze aspecten te verbinden met kennis uit (inter)nationale onderzoeksliteratuur over (algemeen) werkzame factoren?
2) Welke kenmerken en problemen hebben de jongeren van de behandelgroepen?
Welke specifieke (erkende) interventies ofwel gedragstrainingen sluiten hierbij aan en zou de Sprengen als aanvulling op het basisklimaat op de leefgroep en op school kunnen invoeren?
In welke mate sluiten deze aan bij de ‘Basismethodiek JJI’ (tegenwoordig: YOUTURN)?

Ook is gekeken naar de behandeling van de Sprengen en hoe deze te versterken met de invoering van erkende interventies.


Titel:
Iedere dag een nieuwe kans. Eindrapport. De behandeling aan PIJ-jongeren van de Sprengen nader bekeken en onderbouwd.
Auteur:
Oudhof, M., Steege, M. van der, Rossum, J. van
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
67 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies